เลือกหมายเลขห้องเรียนทางด้านบนครับ
(ห้องเรียนแบ่งตามชั้นอาคาร)

เพื่อตรวจสอบว่าห้องเรียนในช่วงเวลาที่ท่านต้องการมีการจัดการเรียนการสอน การประชุม ฯลฯ หรือไม่
หลังจากการตรวจสอบแล้วท่านสามารถ
จองผ่านระบบออนไลน์และตรวจสอบผลการจอง ได้ทางหน้าเว็บคณะครับ

(ปัจจุบันทางคณะเปิดห้องเรียน ชั้น 2 ชั้น 6 และชั้น 7 เท่านั้นครับ ห้องประชุมต่างๆ เปิดใช้งานตามปกติ)